Rýchly kontakt

E-mail: monkas@monkas.sk
Telefón: 037/6513 933

Partneri

 

Doplnky - sklá

4. SKLÁ

Kombinácia skladby skiel dovoľuje využiť prednosti rôznych typov skiel, ale aj usmerňovať slnečné spektrum a vyhovieť rôznym požiadavkám našich zákazníkov.

BEZPEČNOSTNÉ
Rovnako ako v prípade porušenia jednotlivých sklenených tabuli hrozí nebezpečenstvo poranenia aj pri rozbití izolačných dvojskiel. Preto sa vo zvláštnych prípadoch používajú izolačné dvojskla s bezpečnostnou charakteristikou, teda vyrobené tak, aby možnosť poranenia pri porušení takéhoto výrobku bola minimalizovaná. Využíva sa pri tom zvýšenie mechanickej pevnosti skla, docielenej termickým postupom, ktorého výsledkom sú sklá tepelne spevnené s približne dvojnásobne zvýšenou pevnosťou pri porovnaní so sklom vychladeným alebo sklom tvrdeným, ktorých mechanická pevnosť sa zvyšuje približne päťkrát. Tvrdené skla majú navyše tu výhodu, že sa pri rozbití rozpadajú na drobné tupohranné úlomky. Ak sa takéto sklá zabudujú do izolačných dvojskiel, zlepší sa ich bezpečnostná charakteristika. Inou možnosťou je použitie skiel vrstevných, pri ktorých porušení napr. úderom kameňa, zostanú úlomky skla spojené s polyvinylbutyralovou fóliou a nedôjde k ich rozpadu.

PROTISLNEČNÉ
Protislnečné izolačné sklá obmedzujú prenikanie žiarenia do interiéru tam, kde by intenzita solárneho žiarenia prechádzajúceho bežným zasklením pôsobila nepriaznivo. So vzrastajúcou plochou sklenenej výplne stúpa preteplenie interiéru vplyvom slnečného žiarenia. Ak sa nahradí vonkajšia číra tabula sklom s absorpčnou schopnosťou či reflexívnou charakteristikou, odbúrajú sa nepriaznivé vplyvy nadmerného vstupu slnečnej energie do miestnosti. To umožňuje podstatne znížiť náklady na udržovanie prijateľnej teploty v interiéri počas celého roka.

ŠTRUKTUROVANÉ
Ornamentálne sklá sú ideálne pre vytváranie svetlých priestorov a pocitu súkromia. Zahrňujú širokú škálu motívov, farieb a štruktúr prispôsobených pre obytné alebo obchodné zariadenia. Jemne prepúšťajú a rozptyľujú svetlo. Tým vytvárajú atmosféru, ktorá sa prispôsobí každému štýlu priestoru: klasickému, modernému alebo súčasnému. Oddelia priestory a zároveň im ponechajú maximálne svetlo a súkromie.

Blueartdesign.sk