Rýchly kontakt

E-mail: monkas@monkas.sk
Telefón: 037/6513 933

Partneri

 

Návod na obsluhu a údržbu


Máme pre vás pár jednoduchých tipov ako zaistiť, aby vám plastové a hliníkové  okná dlho a dokonale slúžili, a taktiež pár rád ohľadne bezpečnosti pri manipulácií s plastovými a hliníkovými oknami.
 
Nové plastové a hliníkové okná
Okná sú chránené ochrannými fóliami, ktoré chránia výrobky pred poškodením pri manipulácii a pri montáži.
Pri murárskych prácach odporúčame prekryť celé okná igelitovými fóliami. Je to hlavne v záujmu ochrany skiel a kovania pred poškrabaním či poškodením. Ak sa dostane malta do kovania, môže poškodiť kovanie, ako aj porušiť okenné tesnenie.
Prípadné striekance vápna či malty a tiež ochrannú fóliu je nutné čo najskôr odstrániť. Pokiaľ by ste zabudli ochranu fóliu dlhšie než 2-3 týždne odstrániť, zvlášť na slnku by sa mohlo stať, že už nepôjde dole.    
    

Kontrola kanálikov
Aspoň raz za mesiac odporúčame  skontrolovať funkčnosť odvodňovacích kanálikov okenných rámov. Voľný odtok vody je podmienený ich čistotou a priechodnosťou.
 
Premazávanie kovania
Pokiaľ diely kovania sa zasekávajú alebo sú zle ovládateľné, je potrebné ich premazať niekoľkými kvapkami špeciálnym olejom neobsahujúcim kyseliny, aby sa ľahko pohybovali trecie plochy. Výrobcovia okien odporúčajú mazadlo WD-40.Odporúčame premazanie previesť aspoň dvakrát ročne.

Premazávanie tesnenia
Premazávania tesnenia je potrebné, aby vaše tesnenia na oknách a dverách zostali pružné a funkčné dlhšiu dobu. Natrite ich raz alebo viackrát do roka silikónovým olejom.           

Čistenie profilov okien
Plastové a hliníkové okná sa dajú ľahko čistiť, najlepšie vodným roztokom bežných saponátových prostriedkov.
Ale pozor! Rozhodne nepoužívajte organické prostriedky, ktoré môžu porušiť ich farebný dekór a znížiť odolnosť profilov voči pôsobenia atmosférických vplyvov.
Drobné škrabance na bielych profiloch sa dajú pomerne ľahko odstrániť preleštením tekutým, jemne abrazívnym prostriedkom. V prípade hlbších škrabancov na profiloch alebo poškodenie fólie s farebným dekórom je lepšie obrátiť sa na výrobcu.          


Bezpečná manipulácia s oknami
Nemanipulujte s okennou kľučkou pri otvorenom alebo vyklopenom okennom krídle. Hlavne pri plastových oknách s kombinovanou funkciou krídla (otváracie + výklopné) môže dôjsť k poruche, ktorú sa vám bez odborníka nemusí podariť odstrániť. Pri dvojkrídlových oknách sa pred zatvorením krídla, na ktorom je kľučka, vždy najskôr presvedčte o správnom zaistení druhého krídla.