Reklamačný poriadok

V prípade reklamácie je objednávateľ povinný v reklamačnom liste uviesť nasledovné údaje:

  • názov objektu (stavby) a adresu, na ktorej sa reklamovaný výrobok nachádza;
  • výrobné číslo výrobku; resp. číslo cenovej ponuky
  • kontakt na osobu zodpovednú za prevzatie výrobku po odstránení reklamovanej vady;