Von otváravé plastové okná

Von otváravé plastové okná zo systému SHIELD predstavujú alternatívu ku klasickým dnu otváravým plastovým oknám.

Von otváravé plastové okná SHIELD je vhodné použiť tam, kde by dnu otváravé okná narúšali priestorovú atmosféru alebo

je použitie dnu otváravých okien obmedzené z hľadiska priestoru a rozmerov.

Možnosti otvárania von otváravých okien :

1. okno zhora-von výklopné

 top-hung-window

2. okno von otváravé ľavé/pravé

 side-hung-window

Von-otváravé a von-výklopné okná vyrábané našou spoločnosťou zo systému SHIELD sú certifikované a spĺňajú všetky predpísané normy.

Last Updated on Monday, 09 June 2014 14:38

Hits: 1710