Monkas | Hliníkové a plastové systémy okien a dverí

Reklamačný poriadok MONKAS

V prípade reklamácie je objednávateľ povinný v reklamačnom liste uviesť nasledovné údaje:

1. názov objektu (stavby) a adresu, na ktorej sa reklamovaný výrobok nachádza

2. výrobné číslo výrobku; resp. číslo cenovej ponuky

3. kontakt na osobu zodpovednú za prevzatie výrobku po odstránení reklamovanej vady

KONTAKTUJTE NÁS

Máte otázky? Napíšte nám.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa